BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI HİPNOTERAPİ -

Bilişsel Davranışçı terapiler davranış değişimine yönelik bütün uygulamalarında olumsuz düşüncelere müdahale etmeyi hedef alır ve etkinliği bilimsel olarak yüzlerce kez kanıtlanmış dünyada çok yaygın kullanılan bir terapi yaklaşımıdır.

Hipnoterapi ise çok daha eski bir terapi yöntemi olup, özellikle son 30 -40 yılda çok büyük gelişme göstermiş olsa da göz ardı edilmiş, yüzlerce çalışmayla etkilleri kanıtlanmış bir  sistemdir. Hipnoterapi, davranış değişiminde olumsuz duyguları hedefler.

Bu eğitim; Hipnoterapinin güçlü yanları ile  Bilişsel Davranışçı Terapinin güçlü yanlarının sentezlenmesiyle oluşturulmuş ABD ve İngiltere başta olmak üzeredünyada bir süredir uygulanan yeni ve etkin bir bütüncül yaklaşımdır. Sistem, basit bir Hipnoz + BDT birleşmesi değil, güçlü bir teorik alt yapıyla beslenen kapsamlı bir entegrasyondur ve Bilişsel Hipnoterapi ya da Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi olarak bilinir.

 

 

Eğitim kimler için uygundur:

-Bilişsel Davranışçı Terapiler noktasında bir birikime sahip olup da  hipnoterapiyi bilmeyenler

-Hipnoterapiyi bilip de Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımlarını bilmeyenler

-Hipnoterapi ve Bilişsel Davranışçı terapiyi bütüncül bir yaklaşımla öğrenmek isteyenler.

Not: Hipnoterapi bilenler 1-2 ve 3. modüllerden; BDT bilenler de 4-5 ve 6. modüllerden muaf olacak şekilde kayıt yaptırabilir. 

Eğitim programı ve başlangıç tarihi:

Her modül bir hafta sonunda gerçekleşecek ve ayda bir yapılacak ve 10 ayda tamamlanacaktır. Her bir modül Cumartesi- Pazar günleri toplam  20 akademik saattir.

Programın içerik ana başlıkları aşağıdaki gibidir, 03-04 Mart 2018 1. Modülün başlangıç tarihidir. Her ayın bir haftasonunda gerçekleşecek ve 10 ayda tamamlanacaktır.

1.    Modül: Hipnoz becerilerini kazanmak

2.    Modül: Hipnoterapi ilkeleri ve duygu yönetimi

3.    Modül: Hipnoterapi ileri teknikleri ve duygu yönetimi

4.    Modül: Bilişsel Davranışçı Terapi; teorik alt yapı-ilkeler

5.    Modül: Bilişsel Davranışçı Terapi teknikleri, uygulamalar

6.    Modül: Bilişsel davranışçı terapi  teknikleri, uygulamalar

7.    Modül: Hipnoterapi - BDT  Entegrasyonu; seans yapılandırılması

8.    Modül: Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi; temel inançlar

9.    Modül: Bilişsel davranışçı Hipnoterapi; kaygı, öfke, çökkünlük

10.  Modül: Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi; cinsel sorunlar

Eğitmen: Uzm. Klinik psikolog Mehmet Başkak koordinatörlüğünde gerçekleşecektir.

EĞİTİM YERİ, KAYIT VE AYRINTILAR: Ücret ve daha geniş bilgi için bilgi@mehmetbaskak.com adresine mail atabilir ya da 0(212) 2965299 dan Birgül Hanımla görüşebilirsiniz. 

Eğitim Şişli'de Trans Eğitim ve Danışmanlık salonunda gerçekleşecektir. Eğitimin bir kısmından muaf olacaklar, ilgili kısımlara ait eğitimlerini belgelemelidir, bu şekil de muaf olanlar da dahil olmak üzere en geç 1 Mart 2018 tarihine kadar kesin kayıt için gereken 500TL kaporayı aşağıdaki hesaba aktardığını gösterir dekontu, açıklama kısmına BDH koduyla eposta ile göndermelidir.

Trans Eğtim ve Danışmanlık;  eğitim yeri, tarihi, eğitmen gibi eğitim koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Kapora için Hesap Bilgileri:

Garanti Bankası
Mehmet Başkak
Halaskargazi şube No: 701
Hesap No: 6635564

 

Iban: TR40 0006 2000 7010 0006 6355 64

Ad & Soyad
E-Posta
Yorum