Mehmet Başkak, Dr. Klinik Psikolog

Hipnoz / Hipnoterapi alanında yaptığı bilimsel araştırmayla doktora derecesi almaya hak kazanmıştır. Ülkemizde hipnozun doğru anlaşılması ve bilimsel hipnozun geniş kitlelere yayılmasının öncülerindendir.

Eğitim Serüveni:

. Klinik Psikoloji Doktorası (PhD, 2021, FSMV Ünv.)
. Psikoloji Yüksek lisansı  
(Master, 2013, Arel Ünv.)
. Psikoloji Lisansı  
( 2015, Haliç Ünv.) 
. Türk Dili ve Edebiyatı Lisansı (1992, Atatürk Ünv.)

 

Kitapları:

Derin Sıçrayış Hipnoz (DM Yay. 2009),

Cinsellik ve İlişkilerde Ayıp Şeyler ( Destek yay. 2024)

Malatya'da doğdu. Edebiyat okuduğu ilk fakülte yıllarında başladığı gazeteciliğe yaklaşık dört yıl devam etti. Çeşitli yayın organlarında şiir ve makaleleri yayınlandı. Devam eden zamanlarda edebiyat öğretmenliği, eğitim danışmanlığı, eğitim kurumu işletmeciliği/yöneticiliği  yaptı. 2003 yılı itibariyle insan kaynaklarına yönelik, "Endüstriyel Psikoloji", "Davranış Değiştirme ve Geliştirme" ile "İletişim" alanlarına yöneldi, aldığı eğitimlerle yetkinlik alanlarını geliştirdi. 


2006 itibariyle; "Yönetici ve Çalışan Psikolojisi", "Kaliteli İnsan İlişkileri" , "Etkili Sunum Teknikleri", "Güzel Konuşma Sanatı" , "İknanın Psikolojisi ", "Liderlik ve Yöneticilik" , "Yetişkinlerde Davranış Değiştirme ve Geliştirme"  ve "Bilimsel Hipnoz, hipnoterapi" gibi konularda uygulamaya dönük çalışmalar, eğitimler, seminerler ve konferanslar gerçekleştirdi.


2009 yılı itibariyle, hipnoz ve hipnoterapi  eğitimleri tüm faaliyetlerinin odak noktası olmuştur; hekim, psikolog gibi ruh sağlığı uzmanları başta olmak üzere diğer mesleklerden yüzlerce yetişkine hipnoz, hipnoterapi ve bilinçaltı düzeyde değişim eğitimleri vererek, birçok uzmanın, danışmanın, terapistin yetişmesine katkı sağlamıştır.

"Tütün Kullanım Bozukluğu Açısından Sigara Bağımlılığı Tedavisinde Hipnoterapinin Etkisi" başlıklı bilimsel araştırmasıyla doktora tezini tamamlayarak; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğt.  Enst., Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik psikoloji doktora programından başarıyla mezun olmuştur.

Mehmet Başkak, insanların daha kaliteli bir hayatı yaşaması doğrultusunda kişilere danışmanlık yapan profesyonel bir eğitmen ve konuşmacıdır.